Colas Belgium - VBG

Ronde van België
Download Vacature

Je volgt een 9 maanden durend opleidingsprogramma bestaande uit praktische ‘stages’ binnen meerdere departementen en gespreid over de verschillende filialen van onze groep.
Volgende departementen worden doorlopen:
° Studiedienst
° Topografie
° Werven wegenis – riolering – asfalt / beton
° Labo’s en centrales

Na de opleiding sta je als adjunct werfleider in voor de administratieve en organisatorische opvol-ging van alle activiteiten op de werf. Functies binnen onze departementen topografie en studie-dienst zijn eveneens beschikbaar.