Jobcare

PROJECT ENGINEER – Firma te Hamont

PROJECT ENGINEER – Firma te Hamont

 

TAKEN

Specificatie, borgen en verbetering van bestaande en nieuwe processen en projecten

Aanmaak offerteaanvragen, bestelling en de opvolging ervan in het ERP-systeem, controle en goedkeuring van facturen hiervan

Meewerken aan calculatieaanvragen en het voorstellen van alternatieve oplossingen in overleg met de andere engineers, projectcoördinators en de manager

Technische en praktische coördinatie en procesoptimalisatie van de toegewezen verpakkingslijnen en het bevorderen van verdere ontwikkeling en efficiënt functioneren van die lijnen, in samenwerking met de andere engineers

Uitwerken van operationele parameters (takten, prestatie, wisseltijden,…) en opvolging en bijsturing van dit proces voor het behalen van de vooropgestelde normen

Probleemanalyse met uitwerking van verbeteringsacties, in samenwerking met de andere engineers

Documenteren van de (nieuwe) processen d.m.v. procesbeschrijvingen, URS-en, FAT/SAT, instelinstructies, bedieningsinstructies, preventieve onderhoudsinstructies, storingsanalyseschema’s, opleidingsschema’s, validaties en andere

Onderhouden van contacten met toeleveranciers m.b.t. nieuwe machines/installaties, technische informatie of interventies, in samenspraak met de manager

Het bijwonen van beurzen en het volgen van opleidingen met als doel de technische kennis van machines en processen uit te breiden en te optimaliseren.

Begeleiden en opvolgen van ingehuurd personeel

Mee uitwerken, opvolgen en up to date houden van projectplannen en projectbudgetten en hun status, van A tot Z

Realisatie van projecten en procesverbeteringen binnen de vooropgestelde budgetten

Uitwerking haalbaarheidsstudies m.b.t. investeringen en introductie nieuwe technologieën

Mee uitwerken validatieprotocollen en uitvoering ervan, in overleg met de kwaliteitsafdeling

Geven van opleidingen en instructies op technisch vlak aan de productie-, technische en

kwaliteitsmedewerkers

Actief meewerken aan een continu verbeteringsproces

Het nemen van gepaste acties (corrigeren, informeren, stilleggen machines enz.) bij afwijkende kwaliteit of niet correct functioneren van de veiligheidsvoorzieningen

De kwaliteitssystemen omtrent Change Requests en CAPA’s toepassen (Ondersteuning bieden aan de kwaliteitsafdeling bij het definiëren van CAPA’s, deze CAPA’s vertalen naar acties, deze acties uitvoeren en opvolgen).

Het correct toepassen en doen toepassen van de veiligheids-, hygiëne- en kwaliteitsprocedures en – instructies, met uitgebreide aandacht voor een efficiënt beleid

Stimuleren van goede werksfeer, kwaliteitsbewustzijn, klantgerichtheid, flexibiliteit, snelheid, slagvaardigheid en orde en netheid

 

 

PROFIEL

Master in de Industriële Wetenschappen

Goede kennis van het Nederlands/Engels (geschreven en gesproken) Kennis van Duits of Frans is een voordeel

Sterk analytisch denkvermogen met een oplossingsgerichte attitude

Sterk in plannen en organiseren, met een goed kostenbewustzijn

Goed in time management

Kan resultaatgericht werken met oog voor kwaliteit en een degelijk kwaliteitsbewustzijn

Communiceert vlot, zowel mondeling als schriftelijk

Gedreven persoonlijkheid met een positieve, constructieve en “open minded” ingesteldheid

Kan zowel zelfstandig werkzaamheden organiseren en hierbij de juiste prioriteiten stellen als in team werken

 

Interesse? Cv:  kantoor@jobcare.be