Defensie

officier defensiepsycholoog
Download Vacature

Je werkt als selectiepsycholoog en bent in staat de volgende taken tot een goed einde te brengen:

? Psychologische tests afnemen, quoteren en interpreteren;

? Interviewen en daarbij verbale en non-verbale signalen observeren en interpreteren;

? Groepsproeven uitvoeren, leiden en coördineren;

? Integreren van de bevindingen uit de verschillende onderdelen van de psychotechnische selectie;

? Mondeling en schriftelijk rapporteren gebaseerd op feitenmateriaal uit de selectieprocedure;

? Feedback geven aan sollicitanten en daarbij constructief omgaan met emoties vanuit een empatische

opstelling;

? Oriënteren van sollicitanten naar een goede “person-job fit”.

meer info op www.mil.be