Defensie

officier jurist
Download Vacature

Als jurist neem je deel aan de juridische ondersteuning ten voordele van Defensie. Je stelt adviezen op en lijnt de

toepasselijke wetgeving af op de doctrine van ons departement. Je bent in staat de volgende taken tot een goed

einde te brengen:

? Juridische problemen kunnen bestuderen en oplossen op het respectievelijke vakgebied van zijn/haar

dienst.

? De nieuwe wetgeving, welke een impact heeft op activiteiten van de dienst, kunnen bestuderen en

analyseren en het commando hierover kunnen adviseren.

? Juridische adviezen kunnen geven en de eventuele belangen van Defensie kunnen verdedigen.

? Aan het opstellen van de concepten, richtlijnen, reglementen en algemene orders vanuit zijn/haar

juridisch kader kunnen meewerken.

Als "Legal Advisor" kan je ingezet worden ter ondersteuning van een eenheid belast met een buitenlandse

operatie of oefeningen.

meer info op www.mil.be