Defensie

geneesheer tweede lijn
Download Vacature

De tweedelijnsgeneesheren binnen Defensie worden prioritair gevormd als geneesheer specialist in de

anesthesie-reanimatie of in de heelkunde.

Na je vorming als geneesheer specialist in de anesthesie-reanimatie of in de heelkunde verzeker je als

tweedelijnsgeneesheer de medische ondersteuning van de militaire detachementen tijdens hun buitenlandse

operaties.

Buiten de periodes van operationele inzet werk je in het Militair Hospitaal Koningin Astrid en ontwikkel en

onderhoud je je competenties in een burgerhospitaal.

meer info op www.mil.be