Defensie

tandarts
Download Vacature

Tandarts bij Defensie, een job maar net iets anders. Vanuit een medisch regionaal centrum verzorg je de curatieve

RIZIV prestaties, curatieve niet-RIZIV behandelingen en tandheelkundige prothesen van het personeel van

Defensie. Jouw medisch-technische competenties worden behouden en verruimd door deeltijds te werken in een

door Defensie goedgekeurde instelling of burgerkabinet. Maar je neemt ook deel aan buitenlandse operaties waar

je verantwoordelijk bent voor de tandheelkundige ondersteuning van de militaire detachementen, soms in zeer

uitdagende omstandigheden.

Dankzij de bijkomende militaire vormingen bezit je de nodige academische en militaire bagage om in je latere

loopbaan verschillende commando- en managementfuncties uit te oefenen binnen de Medische Component.

meer info op www.mil.be