Defensie

apotheker
Download Vacature

Apotheker bij Defensie, een job maar net iets anders. Je bent als apotheker verantwoordelijk voor de medische en

farmaceutische bevoorrading. Je zorgt voor het verzekeren en het behoud van de kwaliteit en de integriteit van de

geneesmiddelen en van het medisch materiaal. Naast je taak als apotheker leid je jouw team om de

vooropgestelde objectieven te behalen. In functie van de behoefte van Defensie neem je tijdelijk deel aan

oefeningen of missies, in België of in het buitenland.

Dankzij de bijkomende militaire vormingen bezit je de nodige academische en militaire bagage om in je latere

loopbaan verschillende commando- en managementfuncties uit te oefenen binnen de Medische Component.

meer info op www.mil.be