Defensie

master in de chemie
Download Vacature

Als officier chemicus binnen de defensielaboratoria bekleed je de post van technisch verantwoordelijke in het Labo

DSS ( Detectie, staalname en staalvoorbereiding):

? Je bent verantwoordelijk voor de aan jou toegewezen campagnes alsook voor supervisie van de

Laboranten. Onder andere:

? Je bent verantwoordelijk voor het algemene verloop van de proeven binnen jouw labo

(nauwkeurigheid, juistheid, het opstellen van rapporten en het beheer van de dossiers) rekening

houdend met het kwaliteitssysteem volgens ISO 17025.

? Je organiseert en neemt deel aan staalname en/of detectiecampagnes. Je neemt de nodige

contacten met de cliënt, controleert de wetgeving van toepassing en coördineert met andere

laboratoria indien nodig. Daarnaast ben je tevens verantwoordelijk voor het opstellen van de

nodige verslagen.

? Sporadisch kunnen deze campagnes plaatsvinden in het buitenland; bijvoorbeeld in een

operationeel theater. In dit geval, zal je indien nodig, verplicht zijn om bepaalde aspecten van je

militaire vorming te vernieuwen/ vervolledigen, om inzetbaar te zijn in operationeel theater.

? Binnen het labo neem je deel aan de staalvoorbereiding voorafgaand aan analyse( extracties uit

vloeibare of vaste matrix)

? Je bent verantwoordelijk voor het beheer en de controle van onderhoud, kalibratie en herstelling van de

apparatuur binnen jouw labo.

? Je biedt ondersteuning aan de betreffende materiaalbeheerder i.s.m. het labohoofd.

? Je levert technische bijstand aan en supervisie over de laboranten m.b.t. jouw labo/toepassingsdomein

meer info op www.mil.be