Defensie

master in de industriële wetenschappen - bouwkunde
Download Vacature

Als ingenieur bouwkunde bestudeer je projecten en/of volg je werken op in alle domeinen van constructietoepassingen

in de infrastructuur van Defensie.

Je werkt nauw samen met je bureauchef, neemt deel aan het beheer van de militaire infrastructuur gedurende

hun hele levenscyclus (opmaak gedetailleerde meetstaten en ramingen, opmaak plannen, coördinatie en

uitvoering projecten vanaf opstart tot ingebruikname, verantwoordelijkheid als leidend ambtenaar voor de

correcte uitvoering der werken, controle vorderingsstaten, …).

meer info op www.mil.be